Lisens og forsikring

 

Håndball-lisensen 2013-14

Alle spillere og dommere som deltar i organisert håndballaktivitet skal løse lisens fra og med det kalenderåret de fyller 13 år.  Ledere som føres på kamprapporten i NHFs kamptilbud (og kvalifisering til disse) plikter også å løse lisens. Med NHFs kamptilbud menes Eliteserien, 1., 2. og 3. divisjon (også kalt nivå 1-4), NM Senior, NM Junior, Landsserien 18, Bringserien 16, Postenserien 14 og NM Beach-håndball.

Lisensen forfaller til betaling 01.09. og har gyldighet fram til 31.08. det påfølgende år.

For spillere som fyller 13 år i 2014, betales det lisens som gjelder for perioden 01.01.2014- 31.08.2014.

 

Håndballforsikringen 2013-14 – Har du lisens, er du også forsikret i Gjensidige

Håndballjentenes hovedsponsor, Gjensidige, håndterer håndballforsikringen for lisenspliktige spillere i Norges Håndballforbund.

Fra 1. september 2013 er tilgang til Idrettens Skadetelefon inkludert i lisensen.

Skadetelefonen er en telefonbasert rådgivningstjeneste med spesialkompetanse på idrettsmedisin. Telefonen gir gode råd om skadeforebygging og hva man bør gjøre ved akutte skader. Nytt for sesongen er også at all behandling som skal omfattes av lisensforsikringen må bestilles via Idrettens Skadetelefon og vil skje i et kvalitetssikret behandlernettverk. Åpningstider er alle dager 0900 – 2100.

Oppstår det idrettsskade eller andre hendelser som er omfattet av håndballforsikringen, meldes skaden på nett.

 

Meld håndballskade her

 

Hva er omfattet i lisensforsikringen her